14 ročný zvýšil výrobu biopaliva z rias až…

Riasy „Algae“ by mohli poskytnúť nekonečný zdroj biopaliva, avšak súčasné výrobné metódy majú tendenciu byť nákladné a časovo náročné. Najprv musia riasy narásť  potom treba extrahovať mastné tuky a premeniť ich na palivo.  Gregory Martin,…