14 ročný zvýšil výrobu biopaliva z rias až…

Riasy „Algae“ by mohli poskytnúť nekonečný zdroj biopaliva, avšak súčasné výrobné metódy majú tendenciu byť nákladné a časovo náročné. Najprv musia riasy narásť  potom treba extrahovať mastné tuky a premeniť ich na palivo.  Gregory Martin,…

Smart metering sa spúšťa na západe

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., prináša na Slovensko inteligentný merací systém, ktorý ponúka koncovým odberateľom možnosť efektívnejšieho využívania elektrickej energie. Smart metering bude bezplatne zavedený vo viacerých fázach odberateľom, ktorých ročná spotreba presiahne minimálne 4 MWh,…