/Získajte dotáciu na fotovoltaický ohrev vody nielen pre vašu domácnosť

Získajte dotáciu na fotovoltaický ohrev vody nielen pre vašu domácnosť

V rámci projektu Zelená domácnostiam II majú domácnosti nárok získať finančný príspevok na fotovoltickú elektráreň s výkonom do 10 kW. Finančný príspevok na panely dosahuje 1500 € pri použití 10 panelov s výkonom 300 Wp.

Najznačnejším rozdielom voči minulým rokom je ukončenie priority na systémy s akumuláciou v batériách.Tým pádom sa dostávajú do popredia opäť aj sieťové (On-Grid) elektrárne a elektrárne na FV ohrev vody.

1. Kontaktovať nášho odborníka

Kontaktujte nás prekonzultujeme vašu situáciu z technického aj finančného hľadiska a odporučíme ideálne riešenie a výšku dotácie. Odporučíme takisto formu realizácie, aby ste neprišli ani o jedno euro a naplno vyčerpali dotáciu. Dotácia je totiž uplatňovaná z fakturácie zhotoviteľa.

Dotacia zelena domacnostiam Získajte dotáciu na fotovoltaický ohrev vody nielen pre vašu domácnosť

2. Výber konkrétnej elektrárne

Po konzultácií budete mať v možnostiach jasno.
Pri stanovení vašich potrieb vyberieme najlepšie riešenie a dohodneme sa na cene. Finančnú záťaž za poukážku preberáme namiesto Vás my.

Dotacia zelena domacnostiam2 Získajte dotáciu na fotovoltaický ohrev vody nielen pre vašu domácnosť

3. Žiadosť o poukážku od energetickej agentúry

Poukážku vieme vyžiadať za vás. Potrebujeme na to číslo listu vlastníctva a adresy vlastníkov
Poukážka má platnosť 30 dní a tak je dôležité ju doručiť zhotoviteľovi, ktorý ju následne registruje v SIEA, aby ju mal v stanovenom období 3 mesiace preplatenú.

Dotacia zelena domacnostiam4 Získajte dotáciu na fotovoltaický ohrev vody nielen pre vašu domácnosť

4. Termín realizácie a inštalácia

Po ukončení všetkých legislatívnych povinností a udelení dotácie sa dohodneme na presnom termíne realizácie. Následne nainštalujeme a spustíme Vašu elektráreň.

Dotacia zelena domacnostiam3 Získajte dotáciu na fotovoltaický ohrev vody nielen pre vašu domácnosť
BANNER CTA Získajte dotáciu na fotovoltaický ohrev vody nielen pre vašu domácnosť

Už od roku 2010 sa pohybujeme vo svete inovatívnych technológii, ktoré riešia problém elektrického pripojenia mimo elektrickej siete - Off grid. Našim cieľom je pomáhať šetriť energiu, pretože ako prax ukazuje úspora nevyrobenej energie je ešte efektívnejšia, ako vyrobená energia.