Fotovoltaický trojfázový hybridný systém pre nezávislosť od siete