Hľadať
Čo hľadáte? napr. Solárne nabíjačky 12V

Dotácia na fotovoltiku vo verejnom sektore

Štátne dotácie na fotovoltiku sa tentokrát zamerali na verejný sektor. Výzva je určená obciam, mestám, VÚC ale aj orgánom štátnej správy a verejnoprávnym inštitúciam, ktoré vyrobenú elektrinu použijú na pokrytie vlastnej spotreby. Na výzvu bude alokovaných 5 miliónov eur, pričom inštalácie solárnych systémov je nutné vykonať do konca roka 2023.

Verejný sektor má konečne príležitosť získať podporu na inštaláciu fotovoltického systému vďaka nenávratnému finančnému príspevku. Oficiálna výzva na predkladanie žiadostí bola vyhlásená 7. 2 2023 agentúrou SIEA, ktorá naznačila, že to nie je prvá ani posledná výzva daného charakteru.


 Podmienky štátnej dotácie

  • Fotovoltické zariadenia, ktoré sa budú dotovať musia mať výkon od 10 do 500 kW v prípade pripojenia zariadenia do elektrizačnej sústavy.

  • V prípade ostrovnej prevádzky však nie je stanovené žiadne obmedzenie výkonu.  Podporené môžu byť projekty s miestom inštalácie mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

  • Ku dňu predloženia žiadosti je nutné mať ukončené verejné obstarávanie a platné povolenia na realizáciu projektu, vrátane súhlasu s pripojením zariadenia do elektrizačnej sústavy.

Pri každom z krokov Vám  Ecoprodukt  vie sprostredkovať náležitý dokument, či asistovať pri vybavovaní.

 

 

Výška štátnej dotácie

Obce, mestá, VÚC a verejnoprávne inštitúcie ako napríklad verejné vysoké školy môžu získať podporu do výšky 95 % oprávnených nákladov. Pokiaľ ide o subjekty ústrednej štátnej správy, podpora je 100 %. Minimálna výška príspevku na projekt nie je ustanovená, maximálna je 750 000 €.

Termín podania žiadosti o štátnu dotáciu

Žiadosť je možné predkladať priebežne k termínom hodnotiacich kôl, pričom termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je stanovený na 28. februára 2023. Následne budú projekty hodnotené v mesačných intervaloch. Výzva bude otvorená do vyčerpania alokácie. 

Ďalšie informácie

Viac informácií o výzve na dotáciu fotovoltického systému nájdete na stránke SIEA resp. Operačného programu kvality životného prostredia. Informačný seminár k výzve sa uskutoční 16. februára 2023, ktorý bude možné sledovať aj na Facebooku.

V prípade, že nespĺňate uvedené požiadavky v rámci dotácie pre verejný sektor, máte možnosť požiadať o ponuku pre lokálne zdroje,