Certifikáty

Odoo - vzorka 1 pre tri stĺpce

Dizajn a inštalácia ostrovných fotovoltaických elektrární

Odoo - vzorka 1 pre tri stĺpce

Dizajn a inštalácia ostrovných fotovoltaických elektrární

Odoo - vzorka 1 pre tri stĺpce

Certifikovaný poradca v oblasti fotovoltaiky

Odoo - vzorka 1 pre tri stĺpce

Certifikát bezpečného internetového obchodu