Hľadať
Čo hľadáte? napr. Solárne nabíjačky 12V

Nezmeškajte šancu na lacnejšiu elektrinu s dotáciou!

Na splátky od 62€ mesačne.

Pripojte sa k našim 40 000 spokojným zákazníkom.

Pár jednoduchých krokov, ako získať dotáciu

1. krok
Kontaktujte nás

Prekonzultujeme vašu situáciu z technického aj finančného hľadiska, ako aj výšku možnej dotácie. Odporučíme takisto formu realizácie, aby ste neprišli ani o jedno euro a naplno vyčerpali dotáciu.

2. krok
Výber konkrétnej elektrárne

Po konzultácií vyberieme pre vás to najlepšie riešenie a dohodneme sa na cene a presnom termíne realizácie.

3. krok
Legalizácia, inštalácia, dotácia

So všetkým vám pomôžeme! Po odovzdaní všetkých podkladov začneme legalizačný proces. Následne nainštalujeme, dodáme revíziu a po ukončení legalizácie spustíme vašu elektráreň. Nakoniec za vás vyžiadame preplatenie dotácie štátu.

Ako vyplniť kalkulačku

Podmienky podpory

Ak máte záujem o ujasnenie, či máte nárok na podporu, pokojne nás kontaktujte. Subjekty, ktoré sú oprávnené požiadať o poskytnutie príspevku:

Fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu a ktorí sú oprávnení rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov pričom na všetky kategórie vlastníkov a spoluvlastníkov sa vzťahujú aj tieto pravidlá: 

a) Rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby, rodinný dom nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu

b) O nákladoch spojených s užívaním rodinného domu týkajúcich sa dodávanej energie v rozsahu väčšom ako je 15% celkových nákladov týkajúcich sa dodávanej energie pre rodinný dom sa nesmie účtovať v účtovníctve akéhokoľvek podnikateľského subjektu alebo subjektov alebo iného subjektu alebo subjektov, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácii vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),

c) Rodinný dom alebo jeho časť väčšia ako 15% podlahovej plochy v súčte za všetky poschodia nesmie byť prenajatý alebo inak prenechaný do užívania podnikateľskému subjektu alebo subjektom alebo inému subjektu alebo subjektom, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácií vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),

d) Rodinný dom alebo jeho časť môže byť prenajatý inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania iba vtedy, ak z hľadiska vlastníka rodinného domu nejde o súčasť jeho podnikania, neprenajíma viac nehnuteľností ako tento rodinný dom alebo jeho časť.

 Na inštaláciu fotovoltických panelov v rodinnom dome.

 Fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu.

 Fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovými spoluvlastníkmi rodinného domu.

Finančný príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu Slovensko, v rámci národného projektu Zelená domácnostiam, ktorý administruje Slovenská inovačná a energetická agentúra, v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk

ECO PRODUKT s.r.o.  je zapísaný v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam.

Všeobecné podmienky tejto dotácie.

Často kladené otázky k dotáciam

1. Rozostavané rodinné domy - ako sa bude posudzovať spotreba elektriny keď ešte nemajú faktúru za predchádzaujúce odbobie?

2. Ako prepočítať výšku poukážky ak inštalovaný výkon panelov je 6kWh a spotreba elektriny je 5759kWh?

3. Na faktúre je viac panelov ako je hodnota dotácie na poukážke. Je to možné?

4. Rodinný dom na LV je 10 a má viacerých vlastníkov a samostatné vchody - napr. 3 rodiny a jedno EIC odberné miesto. Môže dotáciu získať len jeden z nich ako na rodinný dom? Každý má iné parcelné číslo ale jedno číslo listu vlastníctva.

5. Za akých podmienok je možné ziskať bonus 15%?

6. Ako sa bude posudzovať, ak osoba prenajíma nehnuteľnosť?

7. Môžem čerpať aj dotáciu na Zelenú domácnostiam aj Obnov dom?

8. Kedy budú vydané prvé poukážky?

9. Môžu poukážky využiť aj domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji? A prečo zatiaľ nemôžu žiadosť registrovať?

10. Môže domácnosť získať príspevok aj na rekreačnú chatu prípadne rekreačný dom?