Hľadať
Košík
menu
Hľadať
Čo hľadáte? napr. Solárne nabíjačky 12V

Dotácie

Zelená domácnostiam 2023  

Najznačnejším rozdielom voči minulým rokom je ukončenie priority na systémy s akumuláciou v batériách. 

Tým pádom sa dostávajú do popredia opäť aj sieťové (On-Grid) elektrárne a elektrárne na FV ohrev vody.

Všeobecne o dotácii

Finančný príspevok na panely dosahuje maximálne 1500 € pri výkone 3kW (napríklad použitie 10 panelov s výkonom 300 Wp).

Použiť je možné aj viac panelov, ale dotácia bude stále maximálne 1500€. Pri použití menšieho výkonu ako 3kw je dotácia nižšia (napríklad pri výkone 2,25kW bude dotácia 1125€ ). Panely je možné použiť aj s iným výkonom ako 300Wp, dôležitý je celkový výkon elektrárne.

Základné podmienky

  • miesto inštalácie musí byť vedené na katastri ako rodinný dom alebo rozostavená stavba rodinného domu (dokladá sa stavebné povolenie)

  • je vo vlastníctve fyzickej a nie právnickej osoby

  • dotácia sa po novom vzťahuje na všetky kraje SR

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk. ECO PRODUKT s.r.o.  je zapísaný v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam II.

Ponuka riešení

Prezrite si našu ponuku solárnych systémov: fotovoltický ohrev vody, sieťové (on-grid) elektrárne, hybridné elektrárne, GridFree elektrárne. Ak máte záujem o dotáciu, tak nás kontaktujte a vypracujeme Vám elektráreň na mieru.

Hybridná elektráreň

Ideálna voľba ak chcete spotrebovať vyrobenú energiu primárne ráno, poobede a v noci.

Elektráreň na FV ohrev vody

Vhodné riešenie ak chcete znížiť účty za ohrev vody. Vhodné ak máte bojler s elektrickou špirálou.

Sieťová/On-Grid elektráreň

Elektráreň najvhodnejšia ak spotrebovávate dostatok energie počas dňa keď svieti slnko.

Podmienky podpory

Ak máte záujem o ujasnenie, či máte nárok na podporu, pokojne nás kontaktujte. Subjekty, ktoré sú oprávnené požiadať o poskytnutie príspevku:

Fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu a ktorí sú oprávnení rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov pričom na všetky kategórie vlastníkov a spoluvlastníkov sa vzťahujú aj tieto pravidlá: 

a) Rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby, rodinný dom nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu

b) O nákladoch spojených s užívaním rodinného domu týkajúcich sa dodávanej energie v rozsahu väčšom ako je 15% celkových nákladov týkajúcich sa dodávanej energie pre rodinný dom sa nesmie účtovať v účtovníctve akéhokoľvek podnikateľského subjektu alebo subjektov alebo iného subjektu alebo subjektov, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácii vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),

c) Rodinný dom alebo jeho časť väčšia ako 15% podlahovej plochy v súčte za všetky poschodia nesmie byť prenajatý alebo inak prenechaný do užívania podnikateľskému subjektu alebo subjektom alebo inému subjektu alebo subjektom, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácií vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),

d) Rodinný dom alebo jeho časť môže byť prenajatý inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania iba vtedy, ak z hľadiska vlastníka rodinného domu nejde o súčasť jeho podnikania, neprenajíma viac nehnuteľností ako tento rodinný dom alebo jeho časť.

 Na inštaláciu fotovoltických panelov v rodinnom dome.

 Fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu.

 Fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovými spoluvlastníkmi rodinného domu.

Pár jednoduchých krokov, ako získať dotáciu

1. krok
Kontaktovať odborníka

Kontaktujte nás prekonzultujeme vašu situáciu z technického aj finančného hľadiska a odporučíme ideálne riešenie a výšku dotácie. Odporučíme takisto formu realizácie, aby ste neprišli ani o jedno euro a naplno vyčerpali dotáciu.

2. krok
Výber konkrétnej elektrárne

Po konzultácií budete mať v možnostiach jasno. Pri stanovení Vašich potrieb vyberieme najlepšie riešenie a dohodneme sa na cene.

3. krok
Žiadosť o poukážku od energetickej agentúry

Poukážka má platnosť 30 dní a tak je dôležité ju doručiť zhotoviteľovi, ktorý ju následne registruje v SIEA, aby ju mal v stanovenom období 3 mesiace preplatenú. Na proces je nutné nachystaný list vlastníctva, resp. iné katastrálne dokumenty.

4. krok
Termín realizácie a inštalácia

Po ukončení všetkých legislatívnych povinností a udelení dotácie sa dohodneme na presnom termíne realizácie. Následne nainštalujeme a spustíme Vašu elektráreň.

Prečo sa rozhodnúť práve pre naše systémy a realizáciu projektu?

Odbornosť, skúsenosti a kvalitné komponenty

Výhodná cena montáže a komponentov

Návrh a riešenia systémov pre štandardné aj atypické situácie