Proces Legalizácie fotovoltického systému spoločnosťou ECO PRODUKT s.r.o.
Predstavujeme celý proces potrebný k úspešnej legalizácii vášho systému


 

ZSD


Vyplnenie vstupnej informačnej tabuľky pre zákazníka.

Dotazník vyplní zákazník prostredníctvom online formulára.

 

Vytvorenie zmluvy o dielo, Splnomocnenie na konanie s distribučnou spoločnosťou, Súhlas so spracovaním osobných údajov, objednávka, zálohová faktúra a záručné lehoty.
 7-14 dní

Odoslanie dokumentov zákazníkovi na podpis e-mailom.
 

Zákazník odošle podpísané dokumenty späť.

Podpíšete a odošlete nám ich naspäť.

  7 dní (do splatnosti zálohovej faktúry)

Vytvoríme elektronickú žiadosť do distribučnej siete.  

 7-14 dní (od doručenia)  

Odoslanie žiadosti do distribučnej spoločnosti so všetkými prílohami

 

Distribučná spoločnosť posiela odpoveď zákazníkovi.

Distribučná spoločnosť odošle zákazníkovi zmluvu o pripojení v prípade kladnej odpovede, alebo v prípade nesúladu zašle zamietavé stanovisko s odôvodnením.

  31 dní (vo výnimočných prípadoch aj dlhšie)

Potvrdenie o spôsobe prenesenia zodpovednosti za odchýlku a následné uzatvorenie zmluvy o prebytkoch.

Uzatvára zákazník s dodávateľom elektrickej energie.

  14-31 dní 

Montáž u zákazníka

  (lehota podľa zmluvy)

Vytvorenie projektu a revíznej správy

  31 dní (zvyčajne)

 

Odoslanie projektu a reviznej správy do distribučnej spoločnosti.

  7 dní 

Zákazník obdrží od distribučnej spoločnosti zmluvy o prístupe.

  10-14 dní 

Zákazník zmluvy o prístupe podpíše a odošle späť do distribučnej spoločnosti.

 

Distribučná spoločnosť do 10 dní vymení u zákazníka elektromer.

  10 dní 

Odoslanie e-mailu zákazníkovi s inštrukciami na k odoslaniu dokumentov:  oznámenia o prevádzke do distribučnej spoločnosti a oznámenie o začatí prevádzky malého zdroja na URSO.    7 dní