Hľadať
Košík
menu
Hľadať
Čo hľadáte? napr. Solárne nabíjačky 12V

Proces Legalizácie fotovoltického systému spoločnosťou ECO PRODUKT s.r.o.

🔆

Predstavujeme celý proces potrebný k úspešnej legalizácii vášho systému

Zákazník

ecoprodukt

Distribučná spoločnosť

ZSD

Vyplnenie vstupnej informačnej tabuľky pre zákazníka.

Dotazník vyplní zákazník prostredníctvom online formulára.

Vytvorenie zmluvy o dielo, Splnomocnenie na konanie s distribučnou spoločnosťou, Súhlas so spracovaním osobných údajov, objednávka, zálohová faktúra a záručné lehoty.

7-14 dní

Odoslanie dokumentov zákazníkovi na podpis e-mailom.

.

Zákazník odošle podpísané dokumenty späť.

Podpíšete a odošlete nám ich naspäť.

7 dní (do splatnosti zálohovej faktúry)

Vytvoríme elektronickú žiadosť do distribučnej siete. 

7-14 dní (od doručenia)

Odoslanie žiadosti do distribučnej spoločnosti so všetkými prílohami

Distribučná spoločnosť posiela odpoveď zákazníkovi.

Distribučná spoločnosť odošle zákazníkovi zmluvu o pripojení v prípade kladnej odpovede, alebo v prípade nesúladu zašle zamietavé stanovisko s odôvodnením.

31 dní (vo výnimočných prípadoch aj dlhšie)

Potvrdenie o spôsobe prenesenia zodpovednosti za odchýlku a následné uzatvorenie zmluvy o prebytkoch.

Uzatvára zákazník s dodávateľom elektrickej energie.

14-31 dní 

.

..

..

Montáž u zákazníka

(lehota podľa zmluvy)

Vytvorenie projektu a revíznej správy

31 dní (zvyčajne)

Odoslanie projektu a reviznej správy do distribučnej spoločnosti.

7 dní

Zákazník obdrží od distribučnej spoločnosti zmluvy o prístupe.

10-14 dní

Zákazník zmluvy o prístupe podpíše a odošle späť do distribučnej spoločnosti.

Distribučná spoločnosť do 10 dní vymení u zákazníka elektromer.

10 dní 

Odoslanie e-mailu zákazníkovi s inštrukciami na k odoslaniu dokumentov:  oznámenia o prevádzke do distribučnej spoločnosti a oznámenie o začatí prevádzky malého zdroja na URSO.    

7 dní 

Zákazník odosiela oznámenie o prevádzke do distribučnej spoločnosti a oznámenie o začatí prevádzky malého zdroja na URSO. 

Hotovo

SSD

Vyplnenie vstupnej informačnej tabuľky pre zákazníka.

Dotazník vyplní zákazník prostredníctvom online formoulára.

Vytvorenie zmluvy o dielo, Splnomocnenie na konanie s distribučnou spoločnosťou, Súhlas so spracovaním osobných údajov, objednávka, zálohová faktúra a záručné lehoty.

7-14 dní

Odoslanie dokumentov zákazníkovi na podpis e-mailom.

-

Zákazník odošle podpísané dokumenty späť.

Podpíšete a odošlete nám ich naspäť.

7 dní (do splatnosti zálohovej faktúry)

Vytvoríme elektronickú žiadosť do distribučnej siete.  

7-14 dní (od doručenia)  

Odoslanie žiadosti do distribučnej spoločnosti so všetkými prílohami

Distribučná spoločnosť posiela odpoveď zákazníkovi.

Distribučná spoločnosť odošle do konta žiadateľa (ecoprodukt) zmluvu o pripojení (v prípade kladného stanoviska), alebo v prípade nesúladu zašle žiadosť o vyjadrenie.  31 dní (vo výnimočných prípadoch aj dlhšie)

Elektronický podpis zmluvy  o pripojení v konte žiadateľa.

Zákazník je e-mailm informovaný o podpise zmluvy, ktorá tvorí aj prílohu e-mailu.

Potvrdenie o spôsobe prenesenia zodpovednosti za odchýlku a následné uzatvorenie zmluvy o prebytkoch. Uzatvára zákazník s dodávateľom elektrickej energie. 14-31 dní 

Montáž u zákazníka (lehota podľa zmluvy)

Vytvorenie projektu a revíznej správy

31 dní (zvyčajne)

Oznámenie o termíne spustenia systému do distribučnej spoločnosti

Zaevidovanie v distribučnej spoločnosti

Odoslanie oznámenia o prevádzke do distribučnej spoločnosti.

7 dní

Distribučná spoločnosť do 10 dní vymení u zákazníka elektromer.

10 dní 

Odoslanie e-mailu zákazníkovi s inštrukciami na k odoslaniu dokumentov:  oznámenia o prevádzke do distribučnej spoločnosti a oznámenie o začatí prevádzky malého zdroja na URSO. 

7 dní 

Zákazník odosiela oznámenie o prevádzke do distribučnej spoločnosti a oznámenie o začatí prevádzky malého zdroja na URSO.

Hotovo

VSD

Vyplnenie vstupnej informačnej tabuľky pre zákazníka.

Dotazník vyplní zákazník prostredníctvom online formulára.

Vytvorenie zmluvy o dielo, Splnomocnenie na konanie s distribučnou spoločnosťou, Súhlas so spracovaním osobných údajov, objednávka, zálohová faktúra a záručné lehoty, súhlas všetkých vlastníkov/v prípade pokiaľ sú na LV viacerí vlastníci.

7-14 dní

Odoslanie dokumentov zákazníkovi na podpis e-mailom.

Zákazník odošle podpísané dokumenty späť.

Podpíšete a odošlete nám ich naspäť.

7 dní (do splatnosti zálohovej faktúry)

Vytvoríme elektronickú žiadosť do distribučnej siete.  

7-14 dní (od doručenia)

Odoslanie žiadosti do distribučnej spoločnosti so všetkými prílohami

Distribučná spoločnosť posiela odpoveď žiadeľovi (ecoprodukt).

Distribučná spoločnosť odošle zákazníkovi zmluvu o pripojení v prípade kladnej odpovedi.

31 dní (vo výnimočných prípadoch aj dlhšie)

Odpoveď od Distribučnej siete preposielame zákazníkovi poštou.

7 dní (maximálne)

Zákazník odošle podpísané zmluvy do distribučnej spoločnosti. 

Distribučná spoločnosť vymení elektromer.

Montáž u zákazníka (lehota podľa zmluvy)

Vytvorenie projektu a revíznej správy a projektovej dokumentácie

31 dní (zvyčajne)

Odoslanie všetkych dokumentov pre legalizáciu do Distribučnej spoločnosti

7 dní

Zákazník obdrží od distribučnej spoločnosti zmluvy o prístupe.

10-14 dní

Zákazník odosiela oznámenie o prevádzke do distribučnej spoločnosti a oznámenie o začatí prevádzky malého zdroja na URSO. 

Hotovo