Veľkoobchod

Sme autorizovaný distribútor pre nasledujúce značky

Registrujte sa u nás, pre ďalší predaj našich produktov

S vašou požiadavkou nás prosím kontaktujte emailom na obchod@ecoprodukt.sk

Veľkoobchod sa týka hlavných kategórii na eshope:

Solárne osvetlenie, šetrenie vody, šetrenie tepla, šetrenie energie, solárne nabíjačky, solárne prenosné panely, powerbanky, solárne rádiá, solárne lampáše, dynamo nabíjačky, solárne zavlažovanie, solárne čerpadlá a solárna ventilácia, darčeky a hračky. Vyhrievané oblečenie.

Odoo • Text and Image

Veľkoobchodné podmienky

Pred prvým nákupom sa prosím zoznámte s obchodnými a záručnými podmienkami a tiež s nákupným a reklamačným poriadkom. Odoslaním objednávky potvrdzujete súhlas s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami. V prípade zadania neplatných údajov nebude tovar vyexpedovaný, čím kúpna zmluva zaniká.

1. Základné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi Odberateľom (e-shop, kamenný obchod, dealer) a firmou ECO PRODUKT s.r.o. (Veľkoobchod). Sú k dispozícii na internetových stránkach firmy a zároveň aj na kontaktnej adrese veľkoobchodu. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a nový odberateľ je povinný sa riadne s týmito stanovami oboznámiť ešte pred začatím obchodnej spolupráce.

2. Podmienky spolupráce

Odberateľ - Odberateľom našich produktov sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom platného výpisu z obchodného registra, alebo Živnostenského listu. Registrácia nového odberateľa je možná nasledujúcimi postupmi: a) vyplnením firemnej registrácie na webovej stránke b) zaslaním e-mailu s údajmi potrebnými k registrácii Pri registrácii požadujeme informácie ako Obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, Bankové spojenie, kontaktné údaje (tel., e-mail). Každú zmenu údajov je nutné okamžite nahlásiť spoločnosti ECO PRODUKT s.r.o. Za nedopatrenie a výdavky spojené so zmenou údajov firma ECO PRODUKT s.r.o. nezodpovedá.

3. Kontaktné údaje

Korešpondenčná adresa / ECO PRODUKT s.r.o. Banícka 360/7, 972 17 Kanianka

Showroom, sklad a výdajné miesto / ECO PRODUKT s.r.o., Jesenského 35, 972 01 Bojnice

4. Objednávka

Tovar je možné objednávať vyplnením objednávky na našej stránke. Úspešným odoslaním objednávky odberateľ potvrdzuje jej záväznosť a zároveň súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Objednávka musí obsahovať: obchodný názov odberateľa, meno kontaktnej osoby, telefónne číslo, e-mail, IČO, DIČ, bankové spojenie, presný popis a počet kusov objednávaného tovaru a spôsob odberu. V prípade že ste už zaregistrovaní, informácie o vašej spoločnosti zadávať nemusíte. Vybavenie objednávky Dodávky sú realizované v čo najkratšom termíne podľa dostupnosti daného produktu a prevádzkových možností. Objednávky sú spracovávané ihneď a vybavované do 3 pracovných dní. V prípade že objednaný produkt práve k dispozícii nemáme skladom, doba vybavenia objednávky môže trvať v priemere 7 pracovných dní. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na miesto odberu, ktoré určí odberateľ v objednávke. ECO PRODUKT s.r.o. si vyhradzuje právo nevybaviť objednávku pokiaľ to neumožňujú okolnosti (produkt momentálne nie je na trhu dostupný, a pod.). Zrušenie objednávky V prípade, že odberateľ je nútený zrušiť objednávku vo veľkoobchode, musí tak urobiť písomne, a to e-mailom. Na základe obchodnej etiky a udržiavania dobrých obchodných vzťahov očakávame že nás objednávajúci o týchto okolnostiach informuje včas, a len v nevyhnutných prípadoch.

5. Žiadny minimálny odber

Odberateľom neurčujeme minimálnu hodnotu nákupu.

6. Veľkoobchodné ceny

Veľkoobchodné ceny sú aktuálne ceny pre odberateľov. ECO PRODUKT s.r.o. poskytuje veľkoobchodné zľavy z odporúčaných maloobchodných cien na stránke firmy. Zľava sa ráta z aktuálnych cien zobrazených na eshope. Firma ECO PRODUKT s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu ceny na základe zmeny zákonov, alebo dodávateľských cien. Je v záujme odberateľa si pri každom nákupe aktuálne ceny preveriť.

7. Platobné podmienky

Dátumom úhrady / platby faktúry sa rozumie deň, kedy je čiastka pripísaná na účet veľkoobchodu. Úhrada je možná platbou vopred. V takom prípade o tom informuje kupujúci vo svojej objednávke. Predávajúci následne vystaví a zašle kupujúcemu zálohovú faktúru, na základe ktorej kupujúci uskutoční platbu (suma, variabilný symbol, číslo účtu sa nachádza na faktúre). Platbu objednaného tovaru je tiež možné uskutočniť hotovostnou platbou ato pri prevzatí dobierkovej zásielky od kuriéra či na pošte. Ceny prepravy sú uvedené nižšie. Nákup na faktúru je možné dohodnúť v závislosti od uplynulej spolupráce odberateľa a s firmou ECO PRODUKT s.r.o. Splatnosť: Pri platbe vopred ako aj pri nákupe na faktúru je splatnosť vystavenej zálohovej faktúry 7 kalendárnych dní pokiaľ nie je dohodnuté inak. Po tomto období sa neuhradená objednávka považuje za zrušenú. Tovar je až do úplného zaplatenia fakturovanej sumy majetkom firmy ECO PRODUKT s.r.o.

8. Dodávka tovaru

Tovar na území SR zasielame Slovenskou poštou alebo kuriérskou službou Toptrans s.r.o. Kupujúci si môže obstarať aj svoju vlastnú prepravu, o čom pri objednávke informuje predajcu. Náklady na prepravu tovaru hradí odberateľ pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade že tovar je pri doprave prepravnou službou zjavne poškodený, je nutné v čo najkratšom čase kontaktovať prepravnú službu. Poškodený tovar v žiadnom prípade ďalej nepoužívajte. ECO PRODUKT s.r.o. zároveň neručí za škody spôsobené oneskorením zásielky. Tovar je tiež možné prevziať osobne na prevádzke firmy alebo na jednej z partnerských prevádzok. Pri preberaní tovaru si dôkladne skontrolujte množstvo a typ tovaru, a či tovar nie je mechanicky poškodený. Pokiaľ sa objaví nezrovnalosť v dodávke a fakturácii tovaru, prosíme bezodkladne kontaktovať ECO PRODUKT s.r.o., najneskôr do 3 dní od doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie nemusia byť akceptované. Spoločnosť ECO PRODUKT s.r.o. sa vždy snaží vyhovieť požiadavkám svojich odberateľov, preto nás pri akýchkoľvek otázkach kontaktujte. Cenník Expedičných služieb Kuriér Platba vopred 3 € Dobierka 4 € Ceny prepravy sú uvedené s DPH.

9. Záručné a reklamačné podmienky

Pre zakúpený tovar platia záručné podmienky uvedené v reklamačných podmienkach.

10. Záverečné ustanovenia

Veľkoobchod si vyhradzuje právo tieto podmienky Zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo legislatívneho prostredia. Upozornenie: Pretože ECO PRODUKT s.r.o. predáva odberateľom tovaru ktoré je určené k ďalšiemu predaju, neposkytuje služby záruky ako napríklad záruka vrátenia peňazí a záruka možnosti vrátenia tovaru, ktoré sú podľa Občianskeho zákonníka a zákona na ochranu spotrebiteľa určené pre predaj spotrebiteľom.

V Bojniciach 22.11.2018 Fakturačná adresa sa nachádza v sekcii Kontakt.