Hľadať
Čo hľadáte? napr. Solárne nabíjačky 12V

Fotovoltika na kľúč

Malá

5kW

Stredná

7kW

Veľká

10kW

Vhodné pre domácnosť s ročnou spotrebou (MWh)

6,5 MWh

7,5 MWh

nad 9,5 MWh

Vhodné pre domácnosť s mesačnou platbou za el.

do 80€

do 95€

nad 120€

Min. súvislá plocha šikmej strechy (m2)

30m2

40m2

60m2

Cena elektrárne * ( cena s dotáciou )

4688€

5340€

7142€

Poznámka: Ponúkané financovanie fotovoltickej elektrárne zabezpečujeme prostredníctvom tretej strany.

* Vaša cena sa môže mierne líšiť. Závisí od vašej lokality, typu strechy, osadenia systému, povinného príslušenstva distribučnej spoločnosti a podobne. Deklarované ceny platia pri uplatnení maximálnej dotácie z programu Zelená domácnostiam 2023 (započítané zvýhodnenie 15 % pre domácnosti v rodinných domoch pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá. (článok E, odsek 6 všeobecných podmienok).
Detailnú cenovú ponuku a možnosti financovania vám sprostredkuje predajca, ktorý Vás bude kontaktovať po vyplnení formulára.

** Úspora na elektrine je vypočítaná na základe integrovanej ceny elektriny vrátane DPH v sadzbe DD2 s platnosťou od 1. 1. 2024. Výška úspory je prepočítaná pre minimálny ročný energetický zisk podľa metodiky RAL UZ 73. Dosiahnutá úspora sa môže líšiť v závislosti od geografickej polohy, orientácie panelov, spotrebiteľského správania a mikroklimatických podmienok.

pozn: V kalkulácii mesačnej úspory a doby návratnosti v prípade využívania služby Virtuálnej batérie počítame s mesačným poplatkom za túto službu v sume 3€ (36€ ročne).