Hľadať
Čo hľadáte? napr. Solárne nabíjačky 12V

Trakčná batéria Banner Energy Bull 95751 100Ah 12V

Trakčná batéria Banner Energy Bull 95751 100Ah 12V

Olovené solárne akumulátory Banner Solar 12V - energia zo slnka.
Produkt nie je dostupný
Výrobca: Banner

Popis produktu

Trakčná batéria Banner Energy Bull 100Ah 12V

Jedná sa akumulátor s tekutým elektrolytom určeným pre prevádzku v solárnych systémoch. Narozdiel od rúnových akumulátorov vyžadujú tieto akumulátory údržbu v podobe kontroly a prípadné doliatie destilovanej vody.

Energy Bull od firmy Banner je práve tou správnou špeciálnou batériu pre koníčky a voľný čas. A práve v tejto oblasti stále rastú nároky na moderné batérie pre dlhodobé vybíjanie. Na to má Banner novú odpoved‘: nová Energy Bull.

Základom je excelentný počet nabíjacích cyklov a ľahké nabíjanie. Výraznejšie než kedykoľvek predtým, a teda s podstatným zlepšením sa prezentuje komfortná údržba, zabezpečenie proti vytečeniu a bezpečnosť prevádzky.

  Batérie Banner Energy Bull nie sú vhodné ako štartovacie batérie do automobilov.

  Vlastnosti

 • Dlhá živnotnosť: Vďaka použitiu robustných štruktúr mriežky, špeciálnemu zloženiu hmoty a vreckovým separátorom s vrstvou skleného rúna vydrží Energy Bull až trikrát väčší počet nabíjacích cyklov než konvenčná štartovacia batéria.
 • Jednoduchosť údržby: Označenia MIN/MAX na transparentnom plášti batérie poskytujú informáciu o ideálnom stave elektrolytu. Vďaka ľahko otvárateľným skrutkovým uzáverom možno batériu kedykoľvek doplniť.
 • Bezpečnosť prevádzky: Štruktúra labyrintu v štvorkomorovom veku a použitie špeciálnych nákrutiek s O krúžkami zlepšujú nekontrolovaný únik elektrolytu pri silných vibráciách.
 • Ochrana proti spätnému zápalu: Vďaka ochrane proti spätnému zápalu integrovanej vo veku batérie,resp. v rázových ochranách.
 • Nízka spotreba vody a samovoľné vybíjanie: Použitím mriežkovej zliatiny s nízkym obsahom antimónu a povrchovou úpravou separátorov.
 • Jednoduché nabíjanie: Bežne dostupnými nabíjačkami batérií, odporúča sa použiť charakteristiku IU.
 • Odolnosť proti vibráciam: Vďaka lepenému dnu, robustnej štruktúre mriežky a vreckovým separátorom s vrstvou skleného rúna.
 • Kapacita batérie je optimalizovaná na cyklické zaťaženie.
 • Šetrná k životnému prostrediu a ľahko sa s ňou manipuluje: Všetky typy batérií možno dodávať už naplnené a nabité a sú vybavené praktickými držadlami.

  Ďalšie špeciálne vlastnosti

Štvorkomorová zábrana proti úniku elektrolytu:

Takmer vo všetkých typoch používa teraz Banner osvedčený štvorkomorový systém: tu pôsobia štyri komory proti úniku elektrolytu pri extrémnych vibráciách. Zatavená frita proti spätnému zápalu a centrálne odvetrávanie plynov zaisťujú bezpečnosť prevádzky. Nákrutky článkov sú osadené nastreknutým O krúžkom. To robí použitie Energy Bull a manipuláciu s ňou ešte bezpečnejšie!

  Ochrana proti vibráciam

Energy Bull má ďalšiu inováciu: pri typoch vo vyhotovení s plochým vekom zabraňujú špeciálne bezpečnostné nákrutky úniku elektrolytu z batérie pri extrémnych vibráciách. Navyše je integrovaná spoľahlivá ochrana proti spätnému zápalu a tesnenie s O krúžkom. Nákrutku je možné s cieľom testovania batérie alebo doplnenia elektrolytu otvoriť bez špeciálneho nástroja.

  Montáž

 • V 24 V systémoch používajte vždy dve rovnaké batérie, nikdy nevymieňajte len jednu batériu!
 • Pokojové napätie pri montáži: min. 12,50 V
 • Ak sú batérie vybité na menej než 12,50 V, musia sa bezodkladne nabiť.
 • Ako kontrolnú hodnotu stavu nabitia zmerajte „pokojové napätie“ (trvanlivosť minimálne päť hodín).
 • Stav nabitia možno zistiť aj meraním hustoty elektrolytu (nie pod 1,23 - 1,25 pri cca 25 °C).
 • Ak je to možné, používajte ochranu proti hlbokému vybitiu.

  Údržba

 • Pravidelne kontrolujte stav elektrolytu podľa označenia MIN/MAX na plášti batérie!
 • Doplňte destilovanú alebo demineralizovanú vodu v prípade, že hladina elektrolytu klesla pod značku MIN (doplnenie po značku MAX).
 • Dbajte na to, aby stav elektrolytu bol vo všetkých šiestich článkoch pokiaľ možno rovnomerný.
 • Pri dopĺňaní destilovanej vody otvorte zátku. Tak je možné jednotlivo dopĺňať všetkých šesť článkov.
 • Batériu nabíjajte až po doplnení vody v batérii.

  Ochrana

 • Skontrolujte stav nabitia batérie pomocou voltmetra alebo merača elektrolytu. Použite nabíjačku batérií s max. koncovým napätím nabíjania 14,4 V (odporúčanie).
 • Batéria by mala byť pri dobíjaní odmontovaná, aby sa zabránilo škodám na objekte. Pozor: Pri odpájaní dodržujte pokyny výrobcu nabíjačky batérií!
 • Batérie možno nabíjať iba jednosmerným prúdom. Kladný pól (+) batérie spojte s kladným pólom (+) nabíjačky batérií a záporný pól (-) so záporným pólom (-) nabíjačky batérií. Nabíjačku zapnite až po napojení batérie. Po skončení nabíjania vypnite najprv nabíjačku.
 • Ako nabíjací prúd odporúčame desatinu kapacity (napr. 180 Ah : 10 = 18 A nabíjací prúd)
 • Teplota elektrolytu nesmie počas nabíjania prekročiť 55 °C. V prípade prekročenia musí byť nabíjanie prerušené.
 • Nabíjanie je ukončené, len čo sa nabíjací prúd blíži k 0 alebo automatika nabíjačku vypne.
 • Pri nabíjaní zabezpečte dobré vetranie. Pozor: Počas nabíjania sa tvorí vysoko výbušný zápalný plyn! Oheň, iskry, otvorené svetlo a fajčenie sú zakázané!

  Udržanie nabitia

 • Ak batériu pravidelne nepoužívate, môže dôjsť k hlbokému vybitiu. To batériu trvalo poškodzuje.
 • Vybité batérie teda ihneď znova nabite, inak dôjde k strate kapacity.
 • Používajte nabíjačku batérií s funkciou

  Parametre

 • Napätie: 12V
 • Rozmery: 354x175x190mm
 • Hmotnosť: 23,3 kg

Od bežných auto akumulátorov sa líšia nielen cenou, ale hlavne svojou konštrukciou. Tá oproti bežnej auto batérií prináša mnohonásobne dlhšiu životnosť v podmienkach fotovoltaických systémov.
Bežná autobatérie dosahuje živornost v solárnom systéme cca 1-2 roky. Oproti tomu solárne batérie dosahuje životnosť cca 7 rokov i viac.