Referencie

Fotovoltaický systém na ohrev vody Valaská Belá

Zákazník chcel ušetriť peniaze za ohrievanie teplej vody. Rozhodol sa pre fotovoltický systém na ohrev vody. MPP regulátor a striedač MARKO je určený k optimalizácii ziskov z fotovoltaických panelov používaných na ohrev vody.…

Fotovoltaický systém s dotáciou „Zelená domácnostiam“ na zníženie spotreby energie Oravce

Zákazník mal požiadavku na zníženie vlastnej spotreby elektrickej energie. Tento fotovoltaický solárny systém je určený na zníženie vlastnej spotreby elektrickej energie.…

Fotovoltaický hybridný systém EasySolar na vlastnú spotrebu energie Bratislava

Cieľom zákazníka bolo zapojenie systému v ostrovnom režime. Nainštalovaný bol systém 12 panelov, spolu s inštalovaným výkonom 3900 Wp. Výhodou tejto zostavy fotovoltaického systému je možnosť zapojenia centrály, pre prípadné nutné dobitie batérií.…

Fotovoltaický systém na elektrickú nezávislosť do obytného karavanu

Návrhom a montážou sme splnili požiadavky zákazníka o dlhodobú nezávislosť či už v kampe alebo na cestách. Tento systém bol navrhnutý a namontovaný našimi odborníkmi…

Fotovoltaický hybridný systém EasySolar na vlastnú spotrebu energie Jelenec

Zákazník mal požiadavku o ostrovné napájanie rekreačnej budovy…

Fotovoltický ostrovný systém pre úplnú samostatnosť (Maďarsko)

Cieľom zákazníka bolo vyriešenie napájania rodinného domu v odľahlej oblasti bez prístupu k elektrickej sieti.…

Fotovoltaický ostrovný systém na napájanie kamerového systému Komjatice

Zákazník si vyžiadal nezávislý ostrovný systém na napájanie kamerového systému. Navrhli sme ostrovný systém kamerového systému ktorý spĺňa potreby zákazníka. Použité produkty Image caption Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Image caption Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Image caption Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur…

Fotovoltický ostrovný systém na streche chatky Modra

Montážou hybridného systému sme uspokojili potrebu ostrovného napájania chaty a energetickej samostatnosti.…

Fotovoltaický systém s dotáciou „Zelená domácnostiam“ na ohrev vody Horná Mičina

Zákazník chcel ušetriť peniaze za ohrievanie teplej vody. Rozhodol sa pre fotovoltaický systém na ohrev vody s využitím dotačného programu, Zelená domácnostiam.…