Hľadať
Čo hľadáte? napr. Solárne nabíjačky 12V

 Rozdelenie meničov podľa typu napätia

  1. Meniče DC/DC – slúžia na zmenu jednosmerného napätia vyprodukovaného solárnym systémom na požadované jednosmerné napätie. Napr DC 48V na DC 12V

  2. Meniče DC/AC- slúžia na zmenu jednosmerného napätia napr 12V na striedavé napätia 230V, ktoré vyžaduje väčšina spotrebičov

 Rozdelenie meničov podľa použitia

  1. On-Grid (sieťové) meniče – systém zapojený do štandardnej rozvodnej siete. Menič napätia je zapojený medzi solárnymi panelmi a domácnosti + elektrickej siete. Pri nadprodukcií je možné využiť prebytočnú energiu viacerými spôsobmi. 1. použiť limiter a vyrobenú energiu obmedziť. 2. použiť reguláciu prebytkov, napríklad na presmerovanie elektriny do bojlera. 3. zaslať energiu do distribučnej siete, ak je z miestnou distribučnou spoločnosťou uzavretá zmluva, v tomto prípade je možné dostať zľavu na odobranú energiu

  2. Off-Grid (ostrovné) meniče – systém kde nie je zapojenie do distribučnej siete. Menič napätia potrebuje byť napojený na batériu, preto je napojený medzi batériou a domácnosťou
  3. Hybridné meniče – sa využíva pri zapojení do siete a aj na batériovú zostavu. Hybridné meniče pracujú na princípe že uprednostňujú použitie energie z batérií, avšak pokiaľ sa batérie vybijú na určitú hranicu, prepnú na AC sieť, z ktorej potom čerpajú potrebnú energiu. Väčšina hybridných meničov obsahuje v sebe už aj regulátor. Niektoré hybridné meniče dokážu pracovať aj na ostrovnom princípe, to znamená že nepotrebujú AC sieť. Hybridné meniče je takisto možné využiť na nabíjanie batérií elektrocentrálou

 Rozdelenie meničov podľa zapojenia

  1. Klasický menič tento typ meniča monitoruje a optimalizuje iba skupinu solárnych panelov ako celok. Ak je jeden panel neustále v tieni, značne to ovplyvní výkon celej zostavy. Preto pri návrhu dbáme na to aby sme solárne panely inštalovali na optimálne miesto kde je počas celého dňa slnečné žiarenie na celej zostave

  2. Mikromenič – jeden mikromenič sa zapojí iba k jednému solárnemu panelu. Výhoda využitia mikromeničov je monitorvanie a optimalizácia jednotlivých panelov v zostave. Pri použití mikromeničov v systéme treba počítať s tým že su oveľa nákladnejšie a nastáva problém s riadením prebytkov.

 Rozdelenie meničov podľa fázy

  1. Jednofázový – Využíva sa hlavne pri menších ostrovných systémoch, kde nie je potrebné napájanie trojfázových motorov (miešačka, čerpadlo, cirkulárka a atď.)

  2. Trojfázový Využíva sa v rozsiahlejších systémoch, najmä nad 5000W. Spotrebiče sú rozdelené na tri samostatné ističové obvody.

 Čistý sínus vs Modifikovaný sínus

Meniče napätia s čistým sínusovým napätím vám dodá „čistejšiu“ energiu. Čiste sínusové meniče dodajú podobný alebo lepší výstupný výkon ako bežná elektrická sieť.

Veľa domácich spotrebičov ma 10-násobne väčší nábehový výkon ako ich menovitý výkon. Z tohto dôvodu ľudia preferujú meniče napätia s čistým sínusom. Meniče s modifikovaným sínusom sú lačnejšie ale dodávajú menej kvalitný výstup, vďaka ktorému niektoré spotrebiče nebudú fungovať alebo sa môžu poškodiť. Najohrozenejšie sú spotrebiče ako napríklad čerpadla, chladničky, počítače a televízory. Tieto meniče často spôsobujú zhoršenú kvalitu zvuku a videa.

 Ako si vybrať správny menič napätia

Vstupný výkon – pri výbere meniča dbajte na to aby bol schopný zniesť vstupný výkon produkovaný solárnou zostavou. Pri mikromeničoch je to jednoduchšie, pretože presne viete koľko vám jeden solárny panel vyprodukuje energie. Pri klasickom meniči ktorý je napojený na uzol solárnych panelov v sérií, musíte počítať s výkonom všetkých panelov zapojených v tomto uzli.

Všeobecne platí zákon straty energie, ak počítame potrebný výkon môžeme započítať stratu 10%. To znamená ak máme 300W panel stačí nám 270W menič (300/10%=270).

Vstupné napätie – každý menič ma rozsah pracovného napätia. Pri výbere meniča musíme vedieť aké napätia nám vyrába solárny systém. Ak váš systém vyrába 12V a vyberiete si napr. Sínusový menič napätia Phoenix 24 ktorý pracuje s 18,4 až 34V menič nebude pracovať.

Účinnosť – Táto hodnota značí koľko energie vie systém využiť bez strát. Najlepšie hodnoty sú medzi 94 až 96%

Teplota – pri výbere meniča je potrebné si premyslieť kam ho umiestnite. Odporúčame meniče umiestňovať na najchladnejšie miesto aké máte k dispozícií. Pri veľmi slnečných dňoch solárne panely produkujú maximálny výkon, no slnko zahrieva celý dom. Pri výbere zlého umiestnenia sa menič bude zahrievať a efektívnosť sa značne zníži.