Hľadať
Košík
menu
Hľadať
Čo hľadáte? napr. Solárne nabíjačky 12V

Čo to znamená?


Energetická trieda charakterizuje dom podľa jedného globálneho ukazovateľa – primárnej energie. Primárna energia sa vypočíta tak, že sa spotrebovaná energia prenásobí takzvaným transformačným faktorom, ktorý stanovuje vyhláška.

V podstate ide o hodnotenie domuvzhľadom na životné prostredie.

Globálny ukazovateľ sa totiž vypočítava od jeho výroby v národnom hospodárstve až po jeho premenu napríklad na teplo, svetlo v domácnosti.

Domy sa doenergetických tried zaraďujú podľa súčtu energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody v kWh/m2 a vynásobením príslušným koeficientom pre daný typ energie.

Najlepší koeficient má:

  • fotovoltaika – 0,0

  • kotol spaľujúci drevo – 0,1

  • kotol na drevnú štiepku – 0,15

  • kotol na drevné pelety – 0,2

  • plyn – 1,1

  • elektrina – 2,2

V praxi sa väčšinou tieto primárne zdroje kombinujú.

Napríklad fotovoltaické panely na streche slúžia na ohrev teplej úžitkovej vody, zatiaľ čo plynový kotol je určený na vykurovanie.

Energetická trieda sa potom počíta v zmysle pomeru jednotlivých zdrojov. Podstatné však je, aby sa hodnota vypočítaná projektantom dostala pod úroveň 54 kWh/m2.


Ako dosiahnuť najlepšiu energetickú triedu fotovoltaikou?


Platí, že najnáročnejšia je výroba elektrickej energie, podľa vyhlášky má najvyšší transformačný faktor, jej výroba najviac zaťažuje životné prostredie.

Tu do hry vstupujú solárne systémy na výrobu solárnej energie. Tie slúžia na výrobu elektrickej energie priamo na streche rodinného domu. Preto majú nulový koeficient.

Elektrina sa totiž nemusí vyrobiť kdesi ďaleko v elektrárni a so stratou dopraviť až do domácnosti.

Takto vyrobená elektrická energia preto pomáha znižovať celkovú spotrebu elektriny v dome resp. primárnej energie vôbec (napríklad pri kúrení elektrickým podlahovým kúrením).