Hľadať
Čo hľadáte? napr. Solárne nabíjačky 12V

Nasledujúce 3 body najviac ovplyvňujú výkon osvetlenia

  1. Nasmerovanie inštalácie

  2. Výkon

  3. Teplota

Smer inštalácie: Juh = 100% výkon

Na základe testov sa potvrdilo, že najlepší smer pre inštaláciu je južná strana. Solárny panel musí smerovať priamo na juh a nesmú mu tieniť žiadne predmety ani konáre. Predmety nesmú na solárnom paneli vytvárať ani len malý tieň na krátkom úseku povrchu panela.


Smer inštalácie: Východ = 75% výkonu

Z testov vyplýva, že ak inštalujete solárny panel na východ, výkon nabíjania bude 75%. To znamená, že každý deň stratíte 25% výkonu osvetlenia. Z dôvodu, že slnko cestuje z východu na západ, je počas dňa na východe najlepší slnečný svit, ktorý sa ale na poludnie znižuje.


Smer inštalácie: Západ = 70% výkonu

 Z testov vyplýva, že ak nasmerujete panel na západ, výkon nabíjania bude 70%, čo znamená, že každým dňom stratíte 30% slnečnej energie.


Smer inštalácie: Sever = 46% výkonu

 Na základe testov vyplýva, že ak nasmerujete panel na sever, výkon nabíjania bude len 46%, teda stratíte 54% slnečnej energie každý deň.


Inštalácia pod stromy alebo do tieňa budovy

 Z testov vyplýva, že ak je solárny panel pokrytý tieňom zo stromu alebo budovy, výkon bude len 40-70%, čo znamená, že stratíte 30-60% slnečnej energie.


Slnečná energia - výkon

Štandardná myšlienka solárneho nabíjania, počíta so slnečnou intenzitou: 1000W/m2. Ak je to menej než 1000W, výkon nabíjania sa značne zníži, takže odporúčame využiť aj monitor pre otestovanie solárneho výkonu.

Teplota: 25°C

Nabíjací rozsah kvalitnej Li-ion batérie je 0°C – 45°C, rozsah vybíjacích teplôt je -20°C až 60°C, Skladovacia teplota je 0°C až 45°C. Na základe testov vyplýva, že teplota nižšia než 25°C, zníži výkon nabíjania na 10% až 50%, aj v prípade, že slnečná energia je ideálna.

Pár tipov od Ecoproduktu