Hľadať
Košík
menu
Hľadať
Čo hľadáte? napr. Solárne nabíjačky 12V

Výmena neónového osvetlenia za LED

Odpojenie a rozobratie svietidla

 1. Odpojte svietidlo od elektrickej energie vypnutím ističa daného svetelného obvodu.

 2. Rozoberte svietidlo.

 3. Vyberte neónové trubice.

 4. Vyberte pôvodné komponenty, tlmivku, štartér (ak je súčasťou svietidla), objímky trubíc.

Poznámka: Objímky je potrebné nanovo prekáblovať. Na prekáblovanie použite pôvodné drôty a objímky.

Prekáblovanie a zapojenie

 1. LED trubice sú z jednej strany napájane nulovým vodičom „N“, z druhej strany fázovým vodičom „L“.

 2. Objímky z jednej strany medzi sebou poprepájajte a pripojte na svorkovnicu s označením „N“.

 3. Tento postup zopakujte s objímkami na druhej strane svietidla a taktiež pripojte na svorkovnicu s označením „L“.

 4. Odporúčame každú objímku prepojiť. Na objímke sú dva kontakty ktoré týmto prepojom spojíme a predídeme tak výpadku zvyšných LED trubíc pri náhodnej poruche alebo výmene LED trubice.


Úpravu žiarivkového svietidla by mal vždy vykonať elektrikár oprávnený, nie laik. Tento článok nie je určený ako návod a naša firma nenesie žiadnu zodpovednosť za prerobené svietidlá.
U svietidiel s elektronickým predradníkom, musí byť odstránená táto súčasť. To zmení charakter svietidla a výrobca prestane byť zaň zodpovedný. Zodpovednosť prechádza na orgán, ktorý upraví svietidlo a tým aj povinnosť svietidlo označiť štítkom. Svietidlo nestráca CE certifikát, ak nie sú určené na ďalší predaj, a ak spĺňa bezpečnostné normy.

Štítok musí obsahovať nasledujúce informácie

 • Stupeň ochrany (IP)

 • Prevádzkovú teplotu

 • Počet a výkon nahradených žiariviek

 • Identifikáciu orgánu, ktorý vykonal úpravu

 • Dátum zmeny

0%